Aile Hukuku


Aile Hukuku

Aile Hukuku | Boşanma Davası | Bursa Aile Hukuku Avukatı

Hukuksal bağlamda aile içi ve aileyi ilgilendiren bütün konuları aile hukuku kapsamında yer almaktadır. Aile hukukunun genel olarak konuları; evlenme koşulları, velayet, evlat edinme, nişanlanma, nafaka hakkı, yardım nafakası, maddi ve manevi tazminat davaları gibi birçok dalda konuları işlemektedir.

Kadın hakları ve çocuk hakları başlı başına başka bir hukuk dalı olduğu görülse de doğrudan aile hukukunu kapsamaktadır.

Ayrıca kan bağı olmadan yapılan arkadaşlıklar da olan çıkar çatışmaları, dolandırıcılık gibi birçok konu dahi aile hukuku ile bağdaşır. Evlilik dışında kalan; sevgililik, evlilik dışı arkadaşlık, aynı evde kalan ev arkadaşlığı gibi pek çok konu da aile hukuku mevzuatlarını paylaşır. Bu durumlarda profesyonel ve alanında uzman kişilerden yardım alabilmeniz için Bursa Aile Hukuku Avukatı ile iletişime geçin.

Öte yandan aile içi şiddet, çocuk kaçırma, çocuk istismarı, yapay döllenme, taşıyıcı annelik gibi pek çok konu uluslararası sözleşmeler gereği kadın haklarında geçmektedir. Ancak bu konularda iç hukuku ilgilendirdiği için Bursa Aile Hukuku kapsamında yargılanmaktadır.

Aile hukuku içerisinde ve dolaylı yoldan ilgilendirilen bütün davalar Aile mahkemelerinde görülür. Aile mahkemesi ise aile hukuku çerçevesinde atanacak yargıçların sanıklara göre uzmanlığına ve evli ya da çocuklu olup olmadığına bakılır. Zira “mahkemeler halkın vicdanıdır.”


Aile Hukuku Konuları

Medeni hukuk kapsamında aile ilgili bütün konular Bursa Aile Hukuku çerçevesinde işlenmektedir. Öte yandan aile hukuku konuları ile ilgilenen Bursa aile hukuku avukatı ile aşağıdaki konular hakkında yardım alabilirsiniz, bunlar;

Mal paylaşımı yapılırken evlilik öncesinde yapılan sözleşmeler ve çiftler arası anlaşmalar.

Mal paylaşımı yapılırken evlilik sonrasında yapılan boşanma işlemleri ve katkı payları gibi davalar.

Evlilik sonrasında çocuklar için yapılan velayet davları ve kesinleşen velayetlerin değişimi için açılacak davalar.

Eşlerin evlilik birliği ayaktayken edindiği malların paylaşımına ait davalar ve bu durumlara ilişkin işlemler.

Soy adı ve soy bağı reddedişleri.


Boşanma Davası

Toplumumuzda hiç arzu edilmiyor olsa da günümüzde birçok aile bölünüp parçalanmaktadır. Hatta çocuklar birbirine, eşler aralarında dava açmaktadır. Bu davalar çoğunlukla yasal haklar bilinmeden, sadece kulaktan dolma bilgiler ile açılmaktadır. Ancak bu eksik bilgiler ile telafisi çok zor olan maddi ve manevi hak kayıplarına yol açmaktadır. Maddi ve manevi kayıpları minimize etmek için mutlaka Bursa Aile Hukuku Avukatı ile iletişim kurun.

Yapılan nişanlar, aile hukuku terimlerine göre evlilik için verilen söz niteliğindedir. Bir evlilik gerçekleşebilmesi için öncelikle evlilik koşullarının yerine getirilmesi gerekir. Bu koşullar arasında ilk sırada reşit olup olunmadıklarına yani, 18 yaşından büyük olup olmadığına bakılır. Daha sonrasında yakın akraba olmaması (çekirdek aile), evli olmama ve kadının tekrardan evlenmesi için kanuni sürenin dolmuş olması gibi kullar yer almaktadır.

 Evlilik sonrasında şartlar yerine getirildiği taktirde mahkemeler genellikle nafaka ödenmesine karar verir. Nafaka durumu nasıl belli olur? Eşlerin aralarında gelir düzeyleri ve çalışma durumları nafaka kararında etkili olup, aldığı maaş miktarı belli eder. Boşanma davalarının olmazsa olmazı, bütün deliller etkili olsa da en etkili sayılacak delil evlilik birliği içerisinde eşlerin yaşadığı olumsuzluklarda eşlerin bunlara tanıklık edip etmemesidir.


Aile Hukukuna Göre Boşanma Davası

Aile toplumun en küçük yapı taşını oluşturan bir boydur. Bu yapı taşının en ufak yargı ve hukuki işlemlerini adli mercilerde Bursa aile hukuku çerçevesinde işlenir. Medeni hukuk çerçevesinde evlenmek resmi memur önünde kolayca sağlanmaktadır. Ancak bir evliliği bitirmek evlenmek kadar kolay olmayacaktır.

Tarafların belirgin ve ikna edici bir nedenle mahkeme heyeti önünde görülmektedir. Boşanma davalarında tek celse de en kısa boşanmak için en hızlı yöntem anlaşmalı boşanma yöntemidir. Burada mahkeme heyeti tarafından boşanacağı bildirilen çiftler daha sonrasında ilgili nüfus memurluklarından kayıtları silinerek kesinliği tescillenir.


Bursa aile hukuku çerçevesinde çekişmeli ve anlaşmalı gibi boşanma türleri bulunmaktadır. Aile mahkemesinde ayrıca özel hukuk davalarında farklı usullere dayanılarak yürütülmektedir. Bu boşanma davası kanun nezdinde sayılı nedenlere dayanır.


Mahkemeler boşanma davası sonucunda tarafların talepleri doğrultusunda sınırlı karar verebilir. Yani mal paylaşımı haricinde tüm verilecek kararlar çekişmeleri ortadan kaldırmalıdır. Mal davaları boşanma sonuçlandıktan sonra ayrıca görülür ve tekrardan dava da açılabilir.

Boşanma nedenlerinin, Genel boşanma nedenleri ve özel boşanma nedenleri 2 ana başlığı bulunmaktadır. Günümüzde, boşanma davaları en yaygın dava çeşidi olarak belirtilmektedir. Bu boşanma davalarında, eşlerden birinin diğer eşe dava açıp diğer eşin kabul etmesiyle başlar ya da eşler birlikte gidip dava açar. 


Boşanma Davası Nasıl Açılır | Eşlerden Biri Boşanmak İstenmiyorsa Nasıl Olur?

Bursa aile hukuku avukatı ile mahkeme heyetine dilekçe göndermesi ile boşanma davası başlar. Hanede küçük çocuklar varsa ebeveynlik planı içine eklenerek gönderilir. 

Eşlerden biri tek taraflı olarak boşanmak istiyorsa bu boşanma davası çekişmeli boşanma davalarına girer. Çekişmeli boşanma davalarında şartlar olgunlaştıktan sonra boşanma süreci uzun bir süreyi kapsayacaktır. Boşanmak isteyen taraf gerekli nedenlerini sunduktan sonra mahkeme gerekli delillere bakarak nihai kararı verir.


 Ev Hanımları Çocukların Velayetini Alabilir Mi | Ev Hanımları Nafaka Alabilir Mi?

Boşanma davalarında kusurlu sayılan eş, diğer eşe talep edilirse eğer nafaka veya tazminat vermek zorundadır. Ayrıca evlilik birliği devam ediyorken elde edilen mal varlıkları mahkeme tarafından üleştirilir.

Çocukların velayeti nihai karar mahkeme heyetinindir. Burada önemli sayılacak kriter eşlerin kusur durumudur. Maddi durumları da göz önünde bulundurarak mahkeme çocukların kime velayeti verileceğine karar verir.


Çocuklar Adına Dava Açılır Mı?

Türk Medeni Kanunu gereği 18 yaşını doldurmamış kişiler reşit kabul edilmez. Bu kişiler kendilerini borç içine sokacak işlemlerin içinde bulunamaz. Bu işlemler geçerlilik sağlanması için yasal temsilcilerin icazetine veya iznine bağlıdır.

Yasal temsilciler vasiler, veliler ve belirli işlemlerin halledilebilmesi için atanan kişiler yani kayyımlardır. Bu bakımdan dava açacak kişi bir çocuksa yani reşit değilse velisi onun yerine dava açabilir. Ancak bir aile hukuku avukatı dahilinde açacaksa mutlaka vekâletname olması gerekir.


Nafaka Ödemeyen Eş Ceza Alır Mı?

Mahkemeden nafaka kararı çıktığı taktirde ödeme yapılmıyorsa, icra takibi başlar. Bu süreç içerisinde gene ödeme yapılmazsa ve şikâyet edilirse ceza verilir.