Bilişim Hukuku


Bilişim Hukuku
Bilişim Hukuku Nedir | Bilişim Hukuku Kapsam Alanları
Bilişim hukuku, konusu bilginin paylaşımıdır. Bu alan internet hukukunu da içine almaktadır. İnternetin kullanımında yasaları belirleyen ve kurallar çerçevesinde düzen oluşturan bir alandır. Kişisel hayatın özel olması ve ifade özgürlüğü gibi konular bu hukuk alt dalının içerisinde yer almaktadır.

Günümüz itibariyle teknoloji oldukça yaygın hale gelmiştir ve bu nedenle de internet üzerinden işlenen suçlar oldukça fazlalaşmıştır. Bursa bilişim hukuku ile beraber online ortamlarda kurulan iletişimde ve belge paylaşımında bu hukuk kurallarına aykırı bir fiil gerçekleşirse bir yaptırım söz konusu olacaktır. Sanal platformlarla ilgili her konuda işlem ve takip yapılmaktadır kural ihlali olması durumda müdahale edilmektedir. 

Bilişim Hukuku Neleri Kapsamaktadır
Bilişim hukuku, teknolojinin kötüye kullanılması, e-ticarette haksız rekabetin önlenmesi, bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması, internet kullanımı, güvenliğin sağlanması, iletişim kurma internet verisi edinme, kişisel verilere ulaşma, müstehcenlik, hakaret ve kişilik haklarının ihlallerine karşı açılan davaların yürütülmesini kapsamaktadır.
Bu alan iki bölümden oluşmaktadır. Bunlar; internet hukuku ve bilgi teknolojisi hukuku olmak üzeredir. Bilgi teknolojisi hukuku ise elektronik ticaret konuları, bilgi güvenliğinin oluşturulması ve bilgisayar programlarının dağıtılmasını düzenlemektedir. 

Bilişim Suçları Nelerdir
Bilişim hukuku konusunda uzaman olan biri ile beraber ilerlemek ve yardım almak elde edeceğininiz verimliliği arttırmakta yardımcı olacaktır. Bilişim suçları, başka suç alanları ile aslında çok iç içe bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Bir bilişim suçu incelenirken içinden diğer suçlarla ilgi bir konu ortaya çıkabilmektedir. Mesela bir bilişim sistemi kullanılarak dolandırma olayı gerçekleştiyse bu aynı zamanda nitelikli dolandırıcılık suçunu da kapsamaktadır yani ayrıca bunun içinde suç duyurusu yapılması gerekmektedir. 

Bursa bilişim hukuku gereği suçlar ise şunlardır;
Bir bilişim sistemine izinsiz erişim sağlanması
Bilişim sistemine hasar vermek ve bozmak
Kredi kartı ve banka kartlarının kötüye kullanılması ve bunlar üzerinden suç işlenmesi
Yasaklı olan programların ve cihazların kullanıma almak
Bir bilişim sisteminin işlemez hale getirilmesi ve erişilmez kılınması

Bir Bilişim Sistemine İzinsiz Girilmesi
Bilişim sistemine izinsiz girilmesi konusu bilişim hukuku içerisinde yer alan ve en çok rastlanan suçlardan birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda bu suç aslında en basit suç olarak görülmektedir. Sosyal medya hesabınıza sizden izinsiz giriş yapılmışsa elbette hak talebinde ve suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Fakat kişiler bu konuda hesabın sahibi değil kullanıcısı oldukları için sorun yaşamaktadırlar.

Sahibi olmadığınız hesap hakkında işlem yapmak oldukça güç bir iş haline gelmektedir. Hukuki alanda bu konuda hak talep edebilirsiniz fakat çok büyük sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Günümüzde son yıllarda artık bu konu hakkındaki sorunların daha kolay bir şekilde aşılması adına bir IP denetim sistemi oluşturulmuştur bu sayede hesaba izinsiz giriş yapan kişiler kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Bu konuda davaların sonuca erdirilmesi eski sisteme göre daha hızlı ve pratik hale gelmiştir.

Bilişim Sisteminin Bozulması ve Sisteme Hasar Verilmesi
Bir bilişim sistemine girmiş olmak ve bununla kalmayıp aynı zamanda burada bulunan bilgilerin ortadan kaldırılması, yok edilmesi ve yanlış yönlendirme yapılması hususu da en temel sorunların başında gelmektedir. 
Sosyal medya hesapları konusunda bilişim hukuku alanına girer mi diye düşünebilirsiniz. Ama bu konuda işlenen bütün suçlar ile ilgilenmektedir. Talep ve haklarınızı bu alanda tamamlayabilirsiniz.  Bir diğer konu ise bir hesabınıza erişim sağlayamamanızdan kaynaklı bir sorun yaşıyorsanız.

 Bu sorun bir başka kişi tarafından meydana gelmişse bu sizin hakkınızın ihlali anlamına gelmektedir. Bu konu hakkında da suç duyurusunda bulunabilirsiniz ayrıca maddi ve manevi tazminatta talep etme imkânınız mevcuttur.

Yasaklı Olan Cihazların ve Programların Kullanılması
Yasaklı olan cihazların ve programların kullanılması hukuken suçtur. Bu konuda kullanan, üreten ve buna destek veren her kişi suçludur. Bu alanda dikkatli olunması gerektiği için oldukça hassas bir sistem meydana getirilmiştir.
 Aynı zamanda incelemeye alındığında da diğer suç alanları ile birlikte değerlendirilmektedir. Yasaklı olan cihazların kullanımı en fazla ses kaydı ve görüntü kaydı ile gerçekleşmektedir. Bu bilgiler de kişisel hayatın ihlali ile sonuçlanmaktadır ve suç olarak nitelendirilmektedir. 

Bilişim Hukuku Avukatı
Bilişim alanında bir suç ile karşı karşıya kalındığında mutla profesyonel bir destek almak gerekmektedir. Dava açma ve dava takibinin yapılması ve dava süreci hakkında bilgilendirme gibi birçok konuda alanında uzman bir avukata ihtiyacınız olacaktır.