Ceza Hukuku


Ceza Hukuku

Ceza Hukuku Nedir?

Kamu hukukunun suç ve ceza kavramlarını inceleyen ve belirleyen dalı ceza hukukudur. Hukuk dallarının arasında, toplumsal refahı sağlamak, yapılması ihtimal suçlar için göz korkutmak ve suç işlendiğinde cezasız kalmaması için oluşturulan ceza hukuku, toplum için olmazsa olmazlardandır.

Ceza hukuku, genel ceza hukuku ve özel ceza hukuku olmak üzere iki dalda incelenir. Genel cezalar hukuku, suç teşkil eden maddi ve manevi durumlarda, ceza hukukunun hakim olduğu genel ilkeler, suçu ortadan kaldıran nedenler, ceza kavramının tanımı, cezayı ortadan kaldıran ve cezayı azaltan nedenler gibi bütün suçlar teoriler veya ilkedir.

Bursa ceza hukuku dallarından, özel ceza hukuku konusu bakımından ülkenin kanunlarıyla suç sayılacak eylemlerin neler olduğunu, bunların sınırlarını ve kapsamını birbirinden ayrılan yönlerini barındırarak belirtilen bu suçlara öngörülen cezalardır.


Ceza Hukukunun Temel Prensipleri

Bursa ceza hukuku incelendiğinde iki dalda incelenir. Bunlar cezanın ve suçun kanunen uygun olması ve bu iki unsurun kusurluluk hali taşımasıdır.


Suç ve Cezanın Yasal Sayılması

İşlenen suçların karşılığı olarak cezanın yasa olarak belirtilmiş olmasıdır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 2. Maddesi 1. Fıkrasında açıkça belirtilmiştir. Kanunların açıkça suç olarak saymadığı bir konu üzerinde kimse yargılanamaz ve ceza alamaz. Delilere dayanmayan bir durumdan kimse ceza alamaz.

Ancak kanunların belirtiği çizgiler içerisinde ceza verilebilmektedir. Ayrıca suç işlenen tarihte gösterilen eylem yasalara göre yasal ise, ileriki zamanlarda suç sayılsa bile bununla ilgili kişileri kimse yargılayamaz ve ceza veremez.


Suç ve Cezada Kusurluluk İlkesi

Ceza hukuku gereği kusur tam olarak yapılan eylemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirmektir. Yani suçu işleyen kişinin kusurluluk ilkesine dayanarak yapılan suçu bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi gerekir.

Ayrıca bu kural gereğince çıkan cezayı ancak failin kendisine kesilir. İkinci ya da üçüncü kişiler bu durumdan ceza alamaz ve yargılanamaz. Bursa Ceza Hukuku  cezada sorumluluk kişiseldir. Başkalarının yüzünden kimse yargılanamaz ve ceza alamaz. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 20. Maddesi 1.fıktasında geçmektedir.


Suç Unsurları

Gerçekleştirilen suçu Bursa ceza hukuku önünde yargıya tutmak için belli suç unsurlarını çiğnemesi gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu gereği karşılığında ceza kesilmiş belli başlı suç unsurları bulunmaktadır. Bunlar;


Kanuni Unsur

Gerçekleştirilen eylemin ceza kanunu gereği suç olarak kabul ediliyorsa ve tartışmaya kapalıysa bu kanuni unsur olarak nitelendirilir. Örnek verilecek olursa; hırsızlık, adam öldürme gibi kanuni unsur sayılır.


Maddi Unsur

Suçun suç olabilmesi için öncelikle bir eylem gereklidir. Fail işlediği suçun farkında ve bile isteye bu işi yapıyorsa maddi unsur sayılır. Kesin hüküm olarak iradesi yerindeyse her türlü suç eylemi maddi unsur çatısı altında incelenir.


Hukuka Aykırılı Unsuru

Her ülke hukuk düzeni içerisinde refah seviyesini ayakta tutabilmek için yönetilmektedir. Pek çok ülke hukukun belirlediği yasalar dahilinde hukuk düzeni oluşturmuştur. Eğer bu düzen bozulursa ülke içerisinde ayaklanmalar tarzı birçok olay ile karşılaşılabilir.

 Burada yapılan veya gerçekleştirilen eylem hukuk kurallarının zıtlığını karşılıyorsa hukuka aykırılık kuralı olmaktadır. Ama bu kuralların dışında da istisnalar bulunmaktadır. Örneğin bir gerçekleştirilen eylem kurallara ve yasalara göre yapılabilir ancak hukuka aykırı olmayabilir. Bu durum tam tersi için de geçerlidir. Bursa ceza hukuku ile iletişime geçin ve yardım isteyin.

Hak kullanımı, ilgili kişinin rızasının alınmaması, tehdit ve şiddet gereği işlenen suçlar, meşru müdafaa, amirlerin emirleri, zorunluluk hali Türk Ceza Kanunundan 2005 yılı ile birlikte hukuka ayrılık hükümden kalkmıştır.


Manevi Unsur

Kanuni unsur, maddi unsur, hukuka aykırılık unsuru gibi 3 unsur gerçekleşen eylemde varsa bile fail bu durumdan sıyrılabilir. Yani iyi niyetini kullanarak failin fiili kasıtlı yapmadığı anlaşılabilmektedir. Ancak yaşanan olayda failin parmağı ya da dahli anlaşılır ise kurallarda geçersiz sayılır ve ceza uygulanır.

Evrensel hukuk anlayışı içerisinde bu kural da geçersiz sayılacaktır. Ayrıca ceza olmaz ilkesi, suçu oluşturan öğelere yansıtır. Belirlenmiş kanunlar çerçevesinde, hukuk devleti anlayışından ödün vermemek ve yaşamak en iyisidir.