Gayrimenkul Hukuku


Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku Nedir | Bursa Gayrimenkul Avukatı
Her herhangi gayrimenkul işlemlerini kapsayan haklara, yasalarca ele alınan hukuk birimine gayrimenkul hukuku denilmektedir.  Gayrimenkul hukuku, ucu çok açık bir konu olması sebebiyle de çok fazla konuyu içine almaktadır. Hemen hemen herkesin de ilgilendiği bir konu olup daha detaylı ele almak, insanların daha bilinçli olmaları yönünde faydalı olacaktır.

Gayrimenkul Hukuku Nedir
Gayrimenkul hukuku, Medeni Hukuk çerçevesinde ele alınır. Taşınmazlar üzerindeki her hangi bir anlaşmazlık vb. sorunların ortaya çıkması gibi durumlarda bunu engellemeye yönelik hakları belirleyen hukuk birimidir.  Bu hukuk birimi, eşya hukukunun da içinde yer almaktadır. Ülkemizde eşya hukukuna yönelik anlaşmazlıklara çözüm yolu bulunmasını sağlar. Bütün taşınmazları kapsamaktadır. Bunlar; ev, arsa, apartmanlar, binalar, gayrimenkul arsalar ve diğer konut tipleridir. Ayrıca gayrimenkul hukuku çoğunlukla Asliye Hukuk mahkemelerinde görülmektedir.

Gayrimenkul Hukukunun Kapsadığı Alanlar 
 Gayrimenkul hukukunun kapsadığı alanlar, istihkak, ön alım, kamulaştırma, irtifak hakkı davalarının hepsini kapsamaktadır. Gayrimenkul hukuku, ayrıca ipotek, rehin, tapu iptali, tapu tescil davaları, ecrimisil davaları, el atmanın engellenmesi durumu ve de izale-i şüyu davalarını da içine almaktadır.

Başta da belirttiğimiz üzere bu hukuk disiplini birçok konuyu içine alması nedeniyle bunlarla sınırlı kalmayıp, kira bedelinin tespiti davalarını ve de tahliye davalarını da kapsamaktadır.  Bu davaları daha detaylı olarak inceleyecek olursak;
Tapu Davaları: Tapu iptali ya da tapu tescil gibi davaları kapsamaktadır. Hukuka ters düşen herhangi durumlarda bu dava açılmakta ve çözüm bulunmaktadır.
İstihkak Davaları: Bu dava türünde ise, taşınmazın haksız ihlali gibi durum mevcuttur. Asliye Hukuk Mahkemelerinde bu dava görülmektedir
İzale-i Şüyu Davaları: Ortaklık söz konusu olduğu durumlarda taşınmaz mallar için açılan davalardır. Bu dava ise Sulh Hukuk Mahkemesinde görülmektedir.
Bu dava türleri en sık karşılaşılan davalardır.

Bursa Gayrimenkul Hukuku Avukatı
Bursa gayrimenkul hukuku doğrultusunda ortaya çıkan hukuksal anlaşmazlıklar durumunda, süreç içinde ne yapılması gerektiği ve nasıl bir yol izlenmesi gerektiği yönünde doğru bilgi edinmek açısından işinde uzman bir avukatla birlikte ilerlemek daha sağlıklı olacaktır. Bu bağlamda baktığımız zaman avukat nasıl olmalıdır bunu inceleyeceğiz.
Gayrimenkul avukatının en önemli görevi, müvekkilinin haklarını savunmaktır. Ve bu doğrultuda tapu ile alakalı olan her türlü işlemleri sürdürmektedir. Ayrıca, taşınmazlar üzerindeki intifa gibi hakların kurulması, ipotek ile ilgili işlemler, tapu tescil ya da iptal dava işlemleri, yabancıların mülk sahibi olması, tapu işlemlerinin hukuksal doğrultuda olması gibi süreçlerin takibini yapmaktadır. 

Bursa gayrimenkul hukuku avukatı yalnızca bunlarla da sınırlı kalmayıp, müvekkilinin hakları doğrultusunda kamulaştırma sürecinde çalışmalarını sürdürerek kamulaştırma iptali ya da bedelin belirlenmesi durumunda da gerekli işlemleri yapmaktadır. 

Taşınmaza yapılmış olan haksız herhangi müdahaleler de men istemek ve cezai yaptırım talebinde bulunmak için idari başvuruların takibini yapmaktadır. İdarenin hukuka aykırı olan projelerinde acil yürütmenin durdurulması ve projenin iptali kararını da talep edebilmektedir.
Gayrimenkul avukatı dava takip hizmetinin yanı sıra talepler doğrultusunda kişi veya şirketlere danışmanlık hizmeti de verebilmektedir. Bu danışmanlık hizmeti, dava sürecinde kişilerin ne yapması gerektiğini nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini, gerekli evrakların neler olduğunu, yani bu sürecin hukuki olarak nasıl ilerlemesi gerektiğini ifade etmektedir. 
Gayrimenkul hukuku ile ilgili davalarda davacı kişi avukat tutmak istemeyebilir. Bu durum kişinin tercihine bağlıdır. Bu süreçte avukat daha az hata ile ve hukuka uygun bir şekilde ilerlemesi, tecrübeleri doğrultusunda hataları en aza indirmesi sebebiyle kişilerin faydasına olacaktır. Bu tür gayrimenkul davalar oldukça karmaşık olduğundan dolayı önemli bir konudur.
 Bu sebeple kişilerin bu davalarda mağduriyetlerinin de göz önünde bulundurulması söz konusu olduğunda uzman ve deneyim sahibi avukatlardan yardım talep etmek en mantıklı karar olacaktır.

Yabancıların Mülk Edinmesi 
Ülkemizde mülk edinmek isteyen yabancıların, gayrimenkul hukuku kapsamında ortaya çıkabilecek olan uyuşmazlıklar, anlaşmazlıklar gibi durumlarında hukuksal olarak çözüm yolu bulunmasını sağlamak bu alanda değerlendirilir. 
Bu alanda danışmanlık yapan avukatlar, malların alım- satım durumunda hukuki bilgilendirme yaparlar, kira sözleşmesi ya da satış sözleşmesi hazırlanmasına ve bu sürecin yönetilmesinde davacıya destek olurlar.  Tapu ve sicil kadastro müdürlüklerinde kayıt işlemleri gibi gayrimenkul işlemlerin tespitini yapmaktadırlar.