Marka ve Patent Hukuku


Marka ve Patent Hukuku
Marka ve Patent Hukuku | Fikri Mülkiyet Davaları
İnsanlar geçmişten günümüze kadar fikir üreterek hayatlarına devam etmişlerdir. Bugün gördüğümüz her şey sınai mülkiyet ya da bir fikrin eseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu fikirlerin ve fikir üretenlerin haklarının koruma altına alınması elzemdir. Mülkiyet hakları hukuku bu hakların koruma altına alınmasını sağlamaktadır. Marka ve patent hukuku Mülkiyet hakları hukukunun içerisinde yer almaktadır.

Tescil altına alınıp resmi kimlik kazanan markalar yasal statüye tabi tutulur. Marka patent hukuku, diğer adıyla marka hukuku ya da marka tescil hukuku; markaların onay işleminin tamamlanmasının ardından yapılan ve yapılması gereken tüm işlemlerin içerisinde bulunduğu süreçtir.

Fikir ve Sanat Eseri Nedir
Sahibinin özelliğini taşıyan ve eser ve sanat eseri olarak adlandırılan her şey sanat eseri olarak adlandırılır. Fikir ve sanat eserlerinin koruma altına alınabilmesi için; şekillenmiş olması, sahibinin özelliğini taşıması, kanunda mevcut olan eser türlerinin içerisinde bulunması, fikri bir uğraşın sonucunda ortaya çıkması gerekmektedir.

Marka Hukuku
Marka, çizimle görüntülenebilen, mal veya hizmetlerin başka mal veya hizmetlerden ayırt edilebilmesini sağlayan sözcükler, şekiller, harfler, basılarak yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her şeydir. Marka için en önemli nokta kesinlikle başka markalardan farklı olması gerektiğidir. 

Bursa Marka Hukuku, Mülkiyet Hukuku alanına girmektedir bu nedenle Mülkiyet Hukuku ile ilgilenen herhangi bir avukat bu konuda davalarla ilgilenmektedir. Bir marka meydana getirilirken öncelikle uluslararası alanda araştırmalar yapılmalı ve markanın ayırt edici özelliğinin olmasına dikkat edilmelidir. Bir avukat yardımı ile marka için tescil başvurusunda bulunmanız gerekmektedir.

Marka Tescilinin Marka Sahibine Sağladığı Haklar Nelerdir
Tescilli markanın diğer marka işaretleri ile karıştırılması konusunda tescilli markanın itibarı sebebiyle haksız avantaj sağlayacak nitelikte bulunan işaretin izinsiz kullanılması önlenecektir.  Bursa tescilli marka devir edilebilir ya da miras yolu ile başkasının kullanımına izin verilir. Aynı zamanda bir teminat göstergesi olarak kullanılabilmektedir. Marka tescili olmayanlar bu haklardan yararlanamayacaktır.

Marka Hakkına Tecavüz Halleri ve Açılacak Davalar
Marka hakkına tecavüz sayılacak durumlar, marka sahibinin izni olmadan markayı kullanmak, markayı taklit ederek kullanmak, taklit edildiği bilindiği halde markayı kullanmaya devam etmek ve aynı zamanda marka ile satış yapmak ve marka ile ticaret alanına çıkmak, marka sahibi tarafından verilmiş haklarda oynama yapmak ve markanın üçüncü bir kişiye devrinin yapılması durumlarında marka hakkına tecavüz halleri gerçekleşmiş olmaktadır. 

Markaya Tecavüz Nedeniyle Tazminat Davası
Bursa marka hakkına tecavüz sebebiyle markanın zararının karşılanması gerekmektedir. Marka sahibi, markasını kullanan kişiyi uyarması ve markasının kullanımının durdurulmasını talep etmelidir. Aynı zamanda da açtığı zararın kapatılmasını da talep edebilmektedir. Marka hakkı tecavüzüne uğrayan kişinin mahkemeden bulunabileceği talepler şunlardır; 
Marka hakkına yapılan tecavüzün durdurulması
Marka hakkına tecavüz ile üretilen malların ve eşyaların tüketimden kaldırılması ve üretiminin durdurulması 

Tazminatın Belirlenmesi
Tazminat, hukuk kuralları dışında ortaya çıkan bir fiil sonucunda meydana gelen manevi ya da maddi zararın belirlenip ödenmesi yani zarar ödenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Tazminatın belirlenmesi konusu 3 ana başlık üzerinde belirlenmektedir. Bunlar; 
Maddi Zararların Tazmini; uğranan zararın yanında yoksun kalınan zararın da ödenmesi gerekmektedir.
Fiili Zarar; bez ya da aynı ürün markası ortaya çıkarsa marka sahibi bu karışıklığı ortadan kaldırmak için çeşitli yollarla masraf yapabilmektedir. Aynı zamanda marka sahibinin bu konuda yaptığı masraf karşılanmalıdır. Marka sahibi bunun da tazminini isteme hakkına sahiptir.
Yoksun Kalınan Kazanç; davacı maddi zararların yanı sıra fiili zararlar için de dava açabilme hakkına sahiptir. Bu zararların içerisinde yoksun kalınan zararda bulunmaktadır. Fakat bu zararın ispatlanması ve belirlenmesi hususunda sorunlar yaşanmaktadır. Yoksun kalınan kazanç şu yöntemlerle ortaya çıkarılabilir; marka sahibinin haksız rekabet meydana gelmeseydi kazanabileceği miktar hesaplanabilir. Markayı taklit edenin bu marka üzerinden ne kadar kazandığı hesaplanabilir. Ortada bir lisans mevcutsa bu lisansın bedeli tespiti yapılabilmektedir.

Bursa Patent Hukuku
Bir buluş için devlet tarafından verilen patent, buluş sahibinin izni olmadan bir süre kullanılmamasını sağlamaktadır. Patentli olan buluş kişinin mülkiyeti olarak karşımıza çıkmaktadır. Patent alan ülkenin hak sahipliği yapması gerekmektedir. Türkiye’de alınan bir patent sadece Türkiye içinde hak sağlamaktadır.

Buluşu Patent ile Korumanın Avantajları Nelerdir
Patentli ya da patenti olmayan ürünlerin buluş adına üretimi yapılması gerekmektedir. Fakat patentli ürünlerin buluş sahibinin iz olmadan kullanılmaması gerekmektedir. Patentli buluşların kullanım süresi 20 yıldır ve bu kullanım süresi boyunca sahibinden izinsiz patentsiz ürün kullanımı yasaktır. Özel haklar sağlamaktadır. Patentli ürünler, patent hukuku haklarından da yararlanabilmektedir. Pazarda güçlü bir yer sağlamada önemli rol oynamaktadır. Yatırımların kara dönüşmesi konusunda da önemlidir.