Şirketler Hukuku


Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku 

Şirketler Hukuku, ekonomik ilişkilerin düzenlenmesinde rol oynayan hukuk birimidir. Ticaret şirketlerini hukuki olarak incelemektedir. Ayrıca ticari alanda kuralları yasalarca düzenlemektedir.  Genel anlamda ekonomik faaliyet açısından önemli konumda yer alır. 


Şirketler Hukuku Nedir

Şirketler Hukuku, ticaret hukukunun önemli bir alanıdır. Ekonomi alanında tüm faaliyetlerin en doğru ve düzgün olarak devam ettirilebilmesi, diğer tüm hukuk kurallarında olduğu gibi toplumsal düzeni sağlamak ve insanlar arası adaleti korumak için bu alanda olan bütün yasaları düzenlemektedir.

Şirketler arasında da düzeni sağlamak buna örnek verecek olursak; rekabet, adaletsizlik gibi durumların önüne geçebilmek adına ve ticari zararlar veya haciz, borç gibi durumlar için düzenlemeye gidilir.

Şirketi ilgilendiren hukuki anlaşmazlıklar sadece şirket çalışanları ya da şirket sahibini etkilemez. Ülkeyi de etkiler. Bu durumda ülkenin ekonomisi ve de şirket çalışanlarının iş kapsamındaki haklarını korumak için Bursa şirketler hukuku oldukça önemli bir hukuk dalıdır.


Şirketler Hukuku Neleri Kapsar

Gelelim şirketler hukuku Şirketler hukuku çok fazla alanı kapsar. Bunlardan en önemlisi kıymetli evraklardır. Kıymetli evraklar ise; çek, poliçe, bonodur. Bu tür ticari faaliyetler çoğunlukla kar güderek yapılmaktadır.

 Bunun basit ve hızlı yolu ise kıymetli evraklardan geçer. Ticari hayat akışının daha hızlı ve basit ilerlemesi adına kıymetli evrakların işlenmesi, düzenlenmesi gibi konular şirketler hukuku kapsamında ele alınır. 

Şirket tiplerinin hepsi kanunla belirlenmiş olup Türk Hukuku kapsamında düzenlenmiştir ve tüm bu belirlenen ticari şirketler, Ticaret Kanunu’nun 2. Kitabında ele alınmaktadır. Bu şirket türlerini inceleyecek olursak; 


Şirket Türleri Nelerdir

Şirket hukuku gereği şirket iki başlık altında incelenir. Bunlar şahıs şirketleri ve normal şirketler olmak üzere. Normal şirketler üç tip unsur bulunmaktadır. Bunlar,

Limited Şirketleri: Limited şirketler, bir ortakla bile kurulabilmektedir. Anonim şirketlere de benzer olan Limited şirketler, belli bir sermayeye sahiptir.

Anonim Şirketleri:  Sermaye miktarı bakımından ele alındığında Anonim Şirketler, Türkiye’deki en büyük şirketlerdir. 

Komandit Şirketleri: Komandit şirketler iki türlüdür;  birisi şahıs şirketi türü başlığında incelediğimiz adi komandit şirketidir. Diğeri de sermaye şirket türü başlığında incelenen adi komandit şirketidir. 

Ayrıca şirketler hukuku gereği şahıs şirketleri dört unsurdan oluşmaktadır. Bunlar,

Hakiki Şahıs Şirketleri: Ortakların baskın unsur olarak ön planda olduğu şirket türüdür.

Kolektif Şirket: Bu şirketler, asgari sermayesi bulunmayan şirketler içerisinde yer alır. Bu şirketi kurmak için 1 TL bile yeterli olmaktadır.

Adi Şirket: Bir diğer adı ile adi ortaklık, iki kişinin ortak bir alım satım işine girmesi durumudur.

Adi Komandit Şirket: Komandit şirket, kolektif şirketin değişik görünümüdür. 


Bursa Şirketler Hukuku Ticaret Şirketlerinin Genel Özellikleri 

Şirket türleri, genellikle Türk hukuku çerçevesinde ticari hayatın isteklerine karşılık vermek amacı ile kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda şirketinin türünü değiştirmek isteyen şirket sahiplerinin ya da yeni bir şirket kuracak kişilerin hukuki yardım talebinde bulunmak istemeleri ne kadar önemliyse bu şirket türleri hakkında bilgi edinmek de bir o kadar gerekli olmaktadır.

Öte yandan şirketler hukuku gereği ticaret şirketlerinin genel özellikleri; 

Sınırlı sayı ilkesine bağlı olmak, şirketin hak ehliyetinin işletme ile sınırlandırılmaması, tüzel kişiliğe sahip olması, yargılama işleri, zamanaşımı, ortakların kişisel alacaklı durumu, sermaye koyma borcu ve hukuki sonuçlar, ticaret şirketlerinin genel özellikleri olarak belirlenmiştir.


Ticari Ortaklık Nedir

Ticari Ortaklık TTK’ ya göre tüzel özelliğe sahip, ticaret unvanı adı altında herhangi bir ticari işletmeyi yönetebilmek için şahıslar arasında kurulmuş ve şahıslardan hiç kimsenin sorumlulukları, şirket alacaklılarına karşı kısıtlanmamış olan şirket türüdür.

Ticaret hukuku diğer hukuk dallarından ayrı olarak ele alınır ve değerlendirilir. Diğer hukuk dallarından bağımsız olarak değerlendirilen Ticaret Hukukunun en sık ilişki içerisinde bulunduğu hukuk dalları borçlar hukuku ve medeni hukuktur.  Ticaret hukukunu 6 başlık altında inceleyebiliriz.

Ticari İşletme Hukuku 

Kıymetli Evraklar Hukuku

Şirketler Hukuku 

Deniz Ticareti Hukuku

Taşıma Hukuku

Sigorta Hukuku


Ticari Temsilci Görevleri Nelerdir

şirketler hukuku gereği ticari temsilci görevler bulunmaktadır. Ticari temsilci TBK 547/1 maddesince, şirket sahibinin, şirketi ticari yönde işletmesi, yönetmesi ve de ticari temsil yetkisi unvanı ile kendisini de temsil etmesi adına açık veya gizliden yetki verdiği kişidir. Bu şirket sahibi, ticari temsilci yetkisini verdiğini ticaret siciline onaylatması gerekmektedir.

Ticari işletmenin Türk Ticaret Kanununda yapılan düzenlemelere göre 4 unsuru bulunur. Bunlar; gelir sağlamayı hedeflemek, devamlılık arz etmek, bağımsız olmak, esnaf faaliyet sınırlarını aşmaktır.

Şirketler hukuku ile her türlü desteği Bursa Şirketler Hukuku Avukatlarımızdan alabilirsiniz.