Ticaret Hukuku


Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku |Ticaret Hukuku Alt Dalları

Ticaret hukuku, hukukun alt dallarından birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ticaret ile ilgili olan bütün mevzuatları kapsamaktadır. Ticaret ile ilgilenen kişilerin, işletmelerin ve bunun gibi tarafların arasındaki hakları belirlemek ve düzenlenmesini sağlamaktadır. Yani tacirlerin haklarının korunduğu bir birimdir. Düzenlenen kanunlar sayesinde bireyler haklarının ne olduğunu öğrenmiş olmaktadırlar. Alıcılar ve işletme sahipleri için çok önemlidir.


Ticaret Hukuku Neden Önemlidir

İnsanların, ticaret konusunda yaşadıkları problemleri çözmek adına kurallar koyar ve düzenlemeler yapar. Ticaret, ülke bazında düşünüldüğünde önemi çok büyüktür. Ticaret sisteminin ilerleyişi ne kadar düzenli olursa ülkenin yararına olacaktır. Aynı şekilde kişiler içinde yararı büyüktür. 

Bursa ticaret hukuku, devamlı olarak yenilenmektedir ve güncellenmektedir çünkü teorinin yanında pratik bir disiplin olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden bu alanda avukat olan bireylerin bu konuda uzmanlıkları önemli bir yer tutmaktadır. Ticaret hukuku sadece ülke içindeki ticari anlaşmazlıkları ele almaz bunun yanında ülkeler arası anlaşmazlıklara da bakmaktadır ve ticaret hukukunun mevzuatları geçerli olmaktadır. Yani ticaret hukuku başlı başına bir hukuk disiplini olarak karşımıza çıkmaktadır.


Ticaret Hukuku Alt Dalları

Ticaret hukuku alt dalları 6 başlık altında toplanmıştır. Bunlar;

Ticari İşletme Hukuku; ticari işletme ile tacir arasındaki faaliyeti düzenlemektedir. Ticari işletme hukukunun düzenlendiği maddeler 11. ve 123’tür. Ticari işletme, cari hesap, ticari işletmenin kuruluşu, tacir olmanın hükümleri, haksız rekabet, ticari işletmenin devri konuları Bursa ticaret hukuku gereği, ticari işletme hukuku konuları arasında yer aldığını görmekteyiz.

Şirketler Hukuku; iki veya daha fazla kişinin bir araya gelerek ve mal varlıklarını birleştirerek topluluk oluşturmasına şirket adı verilmektedir.5 adet şirket türü bulunmaktadır. Bunlar; limited, kolektif, komandit, kooperatif ve anonimdir. Şirketler hukuku da bu tür şirketlerin kurulması, işleyişi ve dağılması konusunda düzenlemeler yapan ve kurallar koyarak işleyişin sistematik bir şekilde devam etmesini sağlamak için vardır. Bir şirketin kuruluşundan itibaren yıkılışına kadar her tür evrak ve işleri ile ilgilenen kurum Şirketler hukukudur. 

Kıymetli Evrak Hukuku; kıymetli evraklar üç kısımda toplanmaktadır bunlar; bono, çek ve poliçedir. Bunların genel ismine ise kambiyo senetleri denmektedir. Kıymetli Evraklar hukuku kambiyo senetlerinin düzenlenmesi ve geçerlilik şartlarının düzenlenmesini sağlamaktadır. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlendiği maddeler,645 ile 849 olarak görülmektedir.

Taşıma Hukuku; bu alan aslında kıymetli evrak hukuku içerisinde bulunmaktaydı. Taşıma hukuku, eşya ve yolcu taşıma konularıyla ilgilenmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlendiği maddeler, 850 ile 930 olarak görülmektedir.

Deniz Ticaret Hukuku; Deniz Ticaret hukuku, deniz ticareti ile alakalı her konuyla ilgilenir ve bu konularda düzenlemeler yapmaktadır. Konuları ise şunlardır; bayrak, gemi, kaptan, denizaşırı satışıdır. Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlendiği maddeler, 930 ile 1400 olarak görülmektedir.

Sigorta Hukuku; şahsın maddi zararlarını koruma altına alan ve zararını karşılayan kurumun adına sigorta denmektedir. Sigorta hukuku ise sigorta sektöründe çalışan kişilerin sözleşmelerini düzenleyen ve haklarını gözeten bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır.


Ticaret Hukukunun Üç Ana Unsuru 

Tüzel Kişiler ve Tacirler

Ticaret İşletmeleri

Ticaret İşleten Dernekler ve Vakıflar

Bu unsurlar konusunda görülen davalar, Hukuk Mahkemeleri ve Asliye Ticaret mahkemelerinde görülmektedir. 


Ticaret Hukuku Nasıl Ortaya Çıkmıştır

Ticaret hukuku, borçlar hukukunun yetersiz kalması nedeniyle ortaya çıkmıştır. Bu boşluğun doldurulması için ticaret hukuku geliştirilip ortaya konmuştur. Günümüze bakıldığında artık ticari hukuk borlar hukuku kadar geniş kapsamlı hale gelmiştir. Bu alan geniş kapsamlı olduğu için uzmanlık gerektirmektedir. Bu kurum ticari faaliyetlerin gelişmesi ve değişmesine göre sürekli güncellenmektedir. Yani son derece dinamik bir yapıya sahiptir.


Ticaret Hukukunda Uygulama Nasıldır

Bursa ticaret hukuku uygulanırken, öncelikle içerisinde bulunan ögelere bakılmaktadır. Bunun yanında örf ve adetler de ticaret hukukunun uygulanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Hakimin inisiyatifinde bulunan konularda hakim genellikle örf ve adetleri göz önünde bulundurmaktadır. Bu konuda ise yaşanan sorunlardan bir tanesi ticari hukuk ile medeni kanunun çakışması olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda ise ticari kanun göz önüne alınır.


Bursa Ticaret Hukuku Avukatı

Bu konuda avukat önemlidir çünkü avukat olmadığı durumda, hukuki boyutta olan davalar istenilen düzeyde ilerlemeyebilir. Kişi hakim karşısında neler söyleyeceğini bilmeli, karşıdan gelebilecek hamleler takip edilmeli, ticaret hukukunun neleri kapsadığı bilinmelidir ki bu da bir avukatın yönlendirilmesiyle olmaktadır. Avukat olmazsa kişi haklıyken haksız duruma bile düşebilir. Geniş kapsamlı olduğu için bir avukat kesinlikle elzemdir.